ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στο σχεδιαστικό μας τμήμα, διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και ψηφιακά σχεδιαστικά μέσα, όπου κάνουμε την προμελέτη του χώρου σας (οικίας η χώρου εργασίας) και σε συνεννόηση μαζί σας, μπορούμε να σας δώσουμε την αρχική εικόνα της υλοποίησης του έργου, βήμα-βήμα απο την αρχή μέχρι την υλοποίηση του. Οι ψηφιακές απεικονίσεις (για τη σωστότερη υλοποίηση του έργου) παρακολουθούνται από τους σχεδιαστές μας καθ’ όλη την διάρκεια του έργου με εποπτεία των εργοδηγών & τεχνικών που την υλοποιούν με συχνές επισκέψεις στους χώρους εργασιών.

Follow by Email