ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ (1)

Κατηγορία:  Οικίες
Τοποθεσία: Χολαργός
Καμπύλα σχήματα και μορφές με το κλασσικό στοιχείο να υπερέχει που συνθέτουν μια όμορφη και οικεία ατμόσφαιρα!